Kariyer

İnsan Kaynakları Politikalarımız

Transparan, eşitlikçi ve katılımcı insan kaynakları politikalarımız

  • İşletmeleri canlı tutan en önemli unsurun ” insan “ olduğu fikrinden hareketle, çalışanlarımız hayat damarlarımızdır.
  • Bilginin paylaşımı esastır. Her kademedeki yöneticiler, kadrolarındaki personeli yetiştirmenin sorumluluğunu taşır ve bu bilinci geliştirerek yaygınlaştırır.
  • Şirketimizin gelişimini, çalışanlarımızın gelecekleri ile birleştirecek yöntemler bulur ortak başarı alanları oluşturmaya gayret ederiz..
  • Yönetici işgücü ihtiyacını kendi bünyemizden karşılamak ilk tercihimizdir.
  • Şirketimizin, büyük işlerden önce doğru işler yapma felsefesini, insan kaynakları eğitim programları ile destekler;en çok değil en iyiyi üretmeye çalışırız..
  • Yapılan işin önce ülkeye, sonra sektöre ve sonra bireye katkısının önemini anlayan vizyoner personeller yetiştirme idealini taşırız…
  • İç müşteri memnuniyetinin, üretilen işin kalitesini doğrudan etkileyeceği düşüncesiyle yol alır,iş geliştiririz…
  • Kendine inanan, güvenen, sürekli gelişen güçlü ekiplerin oluşumu ve gelişiminden yine ekip olarak sorumluluk duyarız…
  • Sosyal Sorumluluk projesi olarak, başta teknik lise ve üniversiteler olmak üzere öğrencileri gerçek hayata hazırlamak, istihdam oluşturmak, deneyimlerimizi onlarla paylaşarak sektör için örnek çalışanlar yetiştirmek ve firmamızın iyi bir okul olmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir.